​KOMPOSITION

​Inden du laver et billede, træffer du en række valg. Først hvilket kamera og særligt hvilket objektiv, du vil bruge. Så hvorfra billedet skal tages og hvordan baggrunden skal se ud. Motivets perspektiv, dvs. enten at fotografere oppe fra eller nede fra og man beslutter, om billedet skal eksponeres horisontalt eller lodret. Men husk - visualitet er vigtigt - du bliver ikke en bedre fotograf af at købe et dyrere kamera!

Billedkomposition handler om, hvordan et billede opbygges, så det præsenterer sit motiv på den stærkeste måde. Et godt billede komponeres på en måde, så øjet ledes til det, som fotografen vil fortælle med billedet. Det gøres nemmest ved at arrangere billedets elementer, så det opnår orden, balance og klarhed, men som med alle kunstformer er regler til for at brydes. Nogle af de klassiske tricks til at opnå orden, balance og klarhed er følgende:

Symmetri

Den enkleste måde at komponere et billede på er ved at opretholde symmetri, så forskellige elementer arrangeres regelmæssigt, måske endda som spejlbilleder, så de balancerer i forhold til hinanden. En symmetrisk komposition giver ofte et statisk indtryk.

Linjer

Linjer i et billede kan udnyttes, så de leder øjet til motivet, eller så de giver en fornemmelse for perspektiv. En dramatisk udnyttelse af linjer i et billede kunne være mange rette linjer, der alle forsvinder i et enkelt punkt og derved giver en kraftig følelse af perspektiv og måske ligefrem fart. En anden klassisk udnyttelse af linjer kunne være S-kurven, der ofte giver et roligt, harmonisk indtryk. En god linje kunne også være en streg lige igennem billedet, som giver et meget dramatisk udtryk.

Det gyldne snit

En klassisk måde at opnå harmoni i et billede på er ved at placere vigtige elementer i det gyldne snit. Det betyder, at man nogenlunde deler billedet op i ni lige store dele. Det er således normalt ikke en god ide f.eks. at lade horisontlinjen ligge præcist midt i billedet. Men flyttes horisonten i stedet op eller ned, så den ligger i det gyldne snit, giver det ofte en harmonisk komposition.

Tredjereglen

Tredjereglen er hjælpelinjer, der er en tilnærmelse af det gyldne snit, som ofte benyttes af billedkunstnere. Målet er at holde tilskuerens og interessante områder (fx horisonten) ude af billedets centrum. Dette opnås ved at placere det interessante område i nærheden af en af de linjer, som deler billedet i tre lige store kolonner og rækker. Ideelt set skal det interessante område placeres i nærheden af, hvor disse linjer krydser hinanden.

Diagonalakser og midterakser

Elementer placeret centralt omkring midteraksen vil fange øjet hurtigt. Derfor placeres ofte vigtige elementer her. Elementer placeret på diagonalakserne giver liv og bevægelse i billedet. Specielt elementer placeret på diagonalaksen fra øverste venstre hjørne til nederste højre hjørne virker stærkt som ledetråd for øjet, da vi i den vestlige kultur er vant til at læse fra venstre mod højre.


Cirkelkomposition

En cirkelkomposition giver harmoni og ro til et billede. Cirkelkompositionen er også god til at lede øjet rundt til de forskellige elementer i et billede.

Højre- og venstrekomposition

Elementer placeret i venstre side af billedet vil virke harmoniske – også selvom der ikke er et element til modvægt i højre side. Modsat vil et element placeret i højre side af billedet uden modvægt i venstre side virke, som om det "vælter" hele billedet. Dette kan naturligvis udnyttes bevidst til at skabe bevægelse i billedet og dramatiske effekter.

Trekantkomposition

En trekantkomposition giver stilstand og ro til et billede – i hvert fald så længe trekanten står på en af fladerne. En trekant på spidsen giver til gengæld bevægelse og dramatik.

Farver

Harmoni i billedkomposition handler også om brug af farver, lys og skygge – komplementærfarver giver f.eks. voldsomme kontraster, der kan bruges, hvis et lille element skal afbalanceres i forhold til et større element. En kraftig farve i et lille område er yderst effektivt til at skabe opmærksomhed omkring et motiv.

Indramning

En anden måde at skabe fokus omkring motivet og samtidig opnå ro er at lade et element indramme resten af billedets motiv.

Valg af objektiv og brændvidde

Når man skal komponere et motiv, er det meget vigtigt at have overblik over styrker og svagheder ved forskellige typer objektiver. Man skal kunne vælge det rigtige objektiv til enhver situation. Vidvinkelobjektiver, teleobjektiver og objektiver med normalt perspektiv har meget forskellige egenskaber.

Der findes et hav af forskellige objektiver, som alle tjener hvert sit formål.

Prioriter billedets indhold

En vigtig del af kompositionen er at skære ind til benet af motivet. Undgå så vidt muligt forstyrrende elementer, som er med til at tage opmærksomheden fra hovedmotivet.

Det kan være højspændingsledninger, en væltet skraldespand eller et vissent græsstrå foran en sommerfugl på en blomst. De elementer, som man fravælger på billedet, er mindst lige så vigtige som de elementer, man sætter i fokus.

Et givent motiv kan som regel både indfanges med kameraet placeret lodret såvel som vandret. Mange finder det mest naturligt at holde kameraet vandret, og måske er det årsagen til, at der bliver taget færre billeder i højformat. Prøv alligevel at arbejde med begge former for perspektiv. Bagefter kan du altid vælge det billede, som giver det

bedste resultat.

Sammenlign billeder

Det kan være svært at udvikle sig fotografisk, hvis man forsøger at gøre det som et soloprojekt. Dette gælder særligt i forhold til komposition. Det er en stor fordel at sammenligne sine billeder fra andre foto-interesserede og ikke mindst at give hinanden konstruktiv kritik.

Tag evt. på fototure med andre fotointeresserede og læg mærke til, hvordan de når frem til deres motiver. Diskuter hvad der virker, og hvad der ikke gør. Tal om hvilke kompositionsværktøjer, der virker på forskellige motiver. Brug tid og kom i dybden med hvert motiv.

Det er vigtigt at udvikle en kritisk sans for sine egne billeder, og den hurtigste måde at udvikle denne er ved at få hjælp fra andre.

Der findes mange muligheder for at møde andre fotointeresserede. En af dem er at tage med på en FototurNU

​VI TAGER IKKE BILLEDER – VI SKABER BILLEDER