HVAD ER ISO

ISO er en af de tre faktorer, som bestemmer fotoets eksponering. De to andre er blænde og lukkertid.

ISO er egentlig forkortelsen for den internationale standardiseringsorganisation (International Standards Organization), som blandt mange andre standarder har fastsat én for films lysfølsomhed og en parallel for fotosensorers ditto. I fotoverdenen bruges ISO derfor som betegnelsen for kameraets lysfølsomhed. Denne kan i “gammeldags” analoge kameraer ændres ved at sætte en film med en anden lysfølsomhed i kameraet, mens den i moderne digitalkameraer kan ændres fra billede til billede.

ISO skalaen starter typisk på 100 (enkelte kameraer på 50) og øges herefter, indtil kameraets tekniske formåen nås. Desto større tal, desto mere 'lysfølsom' bliver kameraets sensor. Desto større tal, desto mindre lys skal der til at opnå en korrekt eksponering.

ISO betyder fleksibilitet

Alle fotografer er afhængige af lys, og lysforholdene kan være meget varierede på forskellige lokaliteter eller tidspunkter på dagen. ISOværdien er derfor et vigtigt værktøj, som sætter fotografen i stand til effektivt at arbejde i mange forskellige lysforhold.

ISO-værdien har indflydelse på lukkertiden og blænden ved enhver fotooptagelse. I situationer, hvor der ikke er meget lys tilgængeligt, vil det ved hjælp af dette værktøj være muligt at få udmærkede billeder uden brug af et stativ. Det er en af grundene til, at digitalkameraet har gjort det langt nemmere at være fotograf. Værktøjet kan også bruges selv om der er rigeligt med lys. Ved at vælge en høj ISO (fx 800) midt på dagen, vil man kunne opnå ekstremt korte lukkertider, hvilket fx er velegnet til sports- og actionfotografering.

Auto-ISO

En del digitalkameraer har en funktion, der hedder Auto-ISO. Princippet ved denne er, at kameraet automatisk begynder at øge ISOværdien, hvis lysforholdene kræver det. Generelt kan det ikke anbefales at overlade den slags beslutninger til kameraet. Væn dig i stedet til selv at være opmærksom på dine omgivelser, lyset og lukkertid.

Risikoen ved høj ISO

I praksis er det fantastisk, at man kan skrue op og ned for lysfølsomheden efter forgodtbefindende, men der er intet i denne verden, der er gratis.

Som hovedregel kan man sige, at lavere ISO giver bedre billedkvalitet. Efterhånden som ISO’en skrues op, øges forstærkning af signalet fra sensoren, og den øgede forstærkning påvirker desværre også den digitale ”støj”, som alle sensorer har, i negativ retning, og dermed bliver støjen mere og mere synlig. Støjen påvirker fotoets detaljer og får det til at fremstå ”grynet” og ujævnt.

Der findes støjreduktionssoftware (f.eks. i Adobe Lightroom), som kan anvendes til at reducere støjen i et foto. Desværre medfører en sådan støjreduktion også, at detaljer udglattes, hvorfor for heftig anvendelse af støjreduktion kan medføre en detaljeløst og kedeligt, lidt kunstigt udseende billede. Støjreduktion er bestemt en mulighed, men det redder ikke hele verden!

Hvor meget støj kameraet laver ved høje ISO-værdier afhænger både af kameramærke, model og ikke mindst af størrelsen på sensoren. Nyere kameramodeller er blevet forbedret væsentligt, og laver derfor mindre støj en gamle modeller. Desto større de enkelte punkter (pixels) er, desto mindre vil tendensen til støj være. Det er årsagen til, at digitale spejlreflekskameraer laver væsentligt mindre støj ved høj ISOværdi end det er tilfældet med kompaktkameraer. Professionelle kameraer er desuden bygget op af komponenter af bedre kvalitet, og har billedprocessorer med veludviklede, støjreducerende algoritmer. Derfor producerer professionelle og semiprofessionelle spejlreflekskameraer generelt langt bedre resultater i hele ISOspektret.

Det er ikke sikkert, at du umiddelbart kan se støjen, når du har taget et billede. LCD-skærmen bag på dit kamera er ganske enkelt for lille til at afsløre detaljerne. Det er ikke engang sikkert, at du kan se støjen, hvis du studerer billedet på en computerskærm. Problemet vil dog vise sig, hvis du forsøger at lave store print eller forstørrelser af dine billeder. Derfor skal man være mere opmærksom på problemet, desto større print man forventer at skulle lave af sine billeder. Hvis du vil være helt sikker på at undgå støj, skal du altid vælge den lavest mulige ISOindstilling under de givne lysforhold.​

​VI TAGER IKKE BILLEDER – VI SKABER BILLEDER