​BLÆNDEN

Blænden er et af de to vigtigste værktøjer, du finder i dit kamera. Med blænden styrer du hvor meget og hvordan lyset kommer ind gennem objektivet. Hvis du vil opnå gode billeder, skal du have kontrol over blænden.

Rent fysisk er blænden en gruppe lameller i objektivet, som kan justeres indbyrdes, så de lukker enten mere eller mindre lys ind i kameraet. Lamellerne er i stand til at glide ind over hinanden, så blændeåbningen gøres større eller mindre. Blænden afgør rent fysisk, hvor meget lys der slippes ind gennem objektivet.

Objektivets blændetal beskriver, hvor meget lys objektivet maksimalt er i stand til at lukke ind og på objektivet kan du aflæse det mindste blændetal, det er i stand til at arbejde med. Når blændetallet er lille (f/2), kaldes det for en stor blændeåbning, fordi der bliver lukket meget lys gennem objektivet. Når blændetallet er stort (f/22), er der tale om en lille blændeåbning, fordi der kun lukkes lidt lys gennem objektivet. Det kan virke lidt forvirende at et stort tal er lig med lille blænde og et lille tal er lig med stor blænde.

Blændeværdien opgives i blændetal, også kaldet f-stop. Lysmængden, som slippes igennem objektivet, bliver halveret eller fordoblet for hvert f-stop, man bevæger sig på skalaen. Fx kommer der dobbelt så meget lys ind ved f/4 som ved f/5.6.

Typiske blændetal f/1.4, f/1.8, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Det er vigtigt at kende til blændetalsskalaen og at kunne skifte hurtigt mellem blændetal.​

Står man overfor et mørkt motiv, kan man med fordel ’blænde op’, dvs. Justere blænden i retning af et lille blændetal for derved at få mere lys gennem objektivet. Står man derimod overfor et meget lyst motiv, kan man med fordel ’blænde ned’.​

Blænden og lukketid

Blænden er af ekstremt stor betydning for fotografiet, da man ved hjælp af dette værktøj effektivt kan kontrollere, hvor meget eller hvor lidt lys der vandrer gennem objektivet. Kombinationen af blænde og

lukkertid gør det muligt at fotografere under næsten alle tænkelige lysforhold.

Et lille blændetal kombineret med en lang lukkertid vil lukke store mængder lys ind i kameraet, og derved gøre det muligt at fotografere i fx skumringen, hvor der kun er meget lidt lys tilgængeligt. Et stort blændetal kombineret med en kort lukkertid vil slippe meget lidt lys ind og gøre det muligt at fotografere i selv meget kraftigt sollys.

Blænde og dybdeskarphed

Blænden er desuden bestemmende for dybdeskarpheden, dvs. hvor stor en del af billedet, der bliver skarpt. Dybdeskarpheden er et særdeles vigtigt, kreativt værktøj, når man fotograferer.

I nogle tilfælde kan det være en fordel for billedet, at baggrunden bliver sløret, og fokus kun ligger på hovedmotivet (lille dybdeskarphed). I andre tilfælde kan det være en fordel af have både forgrund, midten og baggrunden skarp (stor dybdeskarphed).

Et lille blændetal, fx f/2, er ensbetydende med en meget lille dybdeskarphed. Et stort blændetal, fx f/32, er ensbetydende med en meget stor dybdeskarphed. Imellem disse to yderværdier giver objektivet mulighed for at vælge en lang række alternativer. Blænden er et vigtigt, kreativt værktøj.

​Også objektivets brændvidde har stor betydning for dybdeskarphede. Vidvinkelobjektiver kan generelt føre til meget stor dybdeskarphed. Hvis man anvender et stort blændetal (fx f/8-f/32) kan man regne med virkelig flotte resultater. Derimod føre teleobjektiver generelt til lille dybdeskarphed.

Brug blænden

Blænden kontrolleres som regel ved hjælp af et kommandohjul som med stor sandsynlighed sidder på toppen af dit kamerahus, så man hurtigt kan køre op og ned ad blændetalsskalaen. Det er en stor fordel at kunne ændre hurtigt på blænden, specielt hvis man er ude at fotografere i situationer, hvor der hurtigt kan opstå uventede motiver eller hvor lyset kan skifte uden varsel.

Afhængig af kameramodel varierer betegnelserne på dette hjul en smule. På hjulet har du mulighed for at vælge mellem de halvautomatiske programmer S (på nogle kameraer T eller Tv) og A (eller Av). De står for henholdvis lukkertidsprioritet (S) og blændeprioritet (A).

Hvis du vil arbejde kreativt med blænden, bør du vælge program A, hvilket betyder, at du stiller blænden efter behov, og kameraet herefter automatisk indstiller den tilsvarende lukkertid.

Alternativt kan du også vælge indstillingen M (manuel), hvor du får fuld kontrol over både blænde og lukkertid.

De fleste kameraer har også indstillingen P (program), hvor alt bliver overladt til automatikken. Hvis du vil have kontrol over dit kamera og dermed dine billeder, kan det anbefales at undgå denne indstilling.

​VI TAGER IKKE BILLEDER – VI SKABER BILLEDER