ØSTGRØNLAND / “TUNU”

Ordet "Tunu" betyder "bagside" og det er netop, hvad grønlænderne kalder Østgrønland. Men Østgrønland er bestemt ikke nogen kedelig bagside. Det er et af de mest isolerede beboede områder i verden, men også et af de mest smukke og uspolerede arktiske områder i verden.

For kun ca. 120 år siden var der faktisk ingen forbindelser mellem Øst- og Vest Grønland og derfor er kultur og tradition også anderledes end på vestkysten. Området var kendt som en civilisationens forpost. Men der er sket meget siden, og i dag er Ammassalik-området en del af den moderne verden, men som altid – naturen har det sidste ord.

Landskabet omkring Ammassalik er utroligt smukt og ligner ikke noget andet i arktisk. Her er fuld af små og store søer, store og stejle fjelde, vandfald, grønne dale, fossende floder og store glesjere, og så er området næsten ubeboet og betagende i al sin uberørthed.

Ammassalik ligger relativt tæt på Indlandsisen og har Tasiilaq som sin “hovedstad”. Desuden findes der 5 mindre bygder i fjord-systemerne som det er muligt at sejle til.

I hele området bor der kun ca. 2.500 mennesker. Det er den mest traditionelle del af grønland, men også den fattigste.

I alle bygder findes de mest nødvendige faciliteter, skole, elektricitet, købmand, sygeplejestation, men der er ikke indlagt vand - det må man selv hente, boligstandarden er​ringe og tuberkulose er udbredt.​

Hovederhvervet er overførselsindkomst.
Nogen har opgivet og slået sig på flasken, andre venter – på turisterne, på olien og alle mineralerne.
Imens forsøger man at opretholde en identitet som fanger.

”Tunu” er et sted og en tilstand.

​VI TAGER IKKE BILLEDER – VI SKABER BILLEDER